Profil společnosti

Historie firmy ASARKO, s.r.o. začíná v roce 1998 výrobou a montáží dekorativních fasádních prvků. Tyto výrobky nacházejí široké uplatnění jak při rekonstrukcích historických budov, tak i při vytváření nevšedního vzhledu exteriérů a interiérů v moderní výstavbě. S rostoucí poptávkou se rozšiřovala výroba okrasných fasádních prvků i rozsah nabízených služeb, to vyústilo v přeměnu na společnost s ručením omezeným v roce 2004.

V současné době se produkt společnosti zaměřuje na:

  • výrobu a montáž dekorativních fasádních prvků
  • rekonstrukci panelových domů v rozsahu vnějšího pláště budovy: střechy, stavební  výplně (okna, dveře, apod.), fasády
  • komplexní zateplení rodinných domů
  • řešení problematiky tepelných mostů objektů určených k bydlení 

V souvislosti s požadavky zákazníků rozhodlo vedení firmy v roce 2005 o implementaci systému managementu jakosti. Následně v roce 2008 byly integrovány také požadavky systému enviromentálního managementu a specifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví. Firma je známa svými dlouhodobě pozitivními referencemi na trhu. Pracujeme se špičkovými technologiemi, které zaručují splnění těch nejpřísnějších požadavků na jakost s ohledem na životní prostředí. Nabízíme komplexní služby ve všech oblastech revitalizace domů.