Politika firmy

 • Politika firmy vyjadřuje záměry a strategii firmy v oblasti jakosti, ochrany ŽP a BOZP a PO.

Základem podnikání firmy je od jejího počátku princip profesionality. Profesionální přístup znamená:

 • jasnou a přehlednou koordinaci prací
 • srozumitelnou a jednoznačnou komunikaci s investory i uživateli bytů
 • korektní vystupování pracovníků a přístup k uživatelům, při realizaci prací bereme ohled na to, že realizace probíhá za běžného užívání bytů
 • že vysoká jakost prováděných prací je samozřejmostí
 • klást důraz na detaily
 • že subdodavatelé jsou řízeni tak, aby dbali stejných zásad jako pracovníci ASARKO s.r.o.
 • neustálé zlepšování systému řízení firmy
 • závazek k plnění právních předpisů v oblasti jakosti, BOZP a PO, ochrany ŽP a závazek k prevenci znečišťování ŽP a prevenci rizik BOZP
 • systematicky vyhledávat rizika, zjišťovat jejich dopady a usilovat o jejich snižování
 • uplatňovat bezpečné pracovní postupy, používat stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti a životního prostředí
 • vyžadovat od obchodních partnerů zodpovědný přístup k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí
 • podporovat a motivovat zaměstnance k zajišťování BOZP a PO na jednotlivých pracovištích

Profesionální přístup lze vyjádřit také krédem firmy:

"KVALITA, RYCHLOST, PŘIMĚŘENÁ CENA v souladu s ochranou ŽP a dodržováním zásad BOZP a PO na jednotlivých pracovištích"