Okrasné prvky

Společnost se zabývá výrobou a montáží dekorativních fasádních profilů a to okenních profilů označených M.P. a dělících pásů a říms označených V.P.

Katalog profilů:


mh01mh02mh03mh04
mh05mh06mh07mh08
mh09mh10mh11mh12
mh13mh14mh15mh16
mh17mh18mh19mh20