Integrovaný systém managementu

Hlavným cílem naši firmy je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat požadavky a potřeby našich zákazníků. V prvé řadě usilujeme o to, aby veškeré námi prováděné práce a služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly všechny požadavky našich zákazníků na jakost. Neopomíjíme přitom ani související skutečnost - existenci dobrého jména naší firmy. Snažíme se, aby dobré jméno, které jsme si získali, jsme neustále udržovali v povědomí jak našich stálých zákazníků, tak i u široké veřejnosti.

Zvláště usilujeme o dosahování vysoké rentability prováděných prací při minimalizaci vlastních nákladů. To nás zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně jakosti procesů i služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí včetne bezpečnosti a ochrane zdraví při práci.

Vedení firmy, svým vzorem, řízením, objektivními informacemi a vhodnými motivačními prostředky prosazuje zásady jakosti v celé firmě a u všech zaměstnanců. Od počátku se plně angažuje v této problematice a i nadále se zavazuje pokračovat v tomto trendu a vytvářet všechny předpoklady pro budování, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2005.